Hvad gør Kommunen selv?

Vi arbejder mod et klimarobust Hvidovre. Hvor reduktion og klimatilpasning bidrager til at gøre kommunen til et bedre sted at bo og virke. Nøglen er fokus på at bruge pengene klogt, samarbejde og inddragelse.

Luk alle
Åbn alle
  • Du kan læse Risikostyringsplan 2021 for oversvømmelse af Hvidovre her (pdf)

Klimatilpasningsprojektet i Vigerslev kommune foregår i samarbejde med Københavns Kommune.