Kommunens udledning i 2018

For at blive klogere på hvor langt kommunen som geografisk område er fra 70% i 2030, er der udarbejdet en kortlægning af CO2- udledningen for basisåret 2018 (også kaldet baseline) og en tilbageskrivning af CO2- udledningen til 1990. Kortlægningen er blevet udarbejdet at det rådgivende firma Viegand Maagøe.

Kortlægningen af CO2-udledningen for kommunen som geografisk område i 1990 og i 2018 viser, at der i 1990 blev udledt 342.088 ton CO2. I 2018 var CO2-udledningen 192.202 tons. Det svarer til en udledning per indbygger i kommunen på 3,6 ton CO2, og det er noget lavere end landsgennemsnittet, der i 2018 var 8,3 ton CO2 pr. borger. Det er især kommuner med landbrug, der trækker gennemsnittet op.

Det fremgår at kortlægning, at energiforbruget står for over to tredjedel af udledningen i 2018, mens transporten står for en fjerdedel. De øvrige aktiviteter, dvs. landbrug, kemiske processer, affaldsdeponi og spildevand udgør tilsammen syv procent.

Udledningen af CO2 blev reduceret med ca. 44% fra 1990 til 2018. Målet for klimaplanen er at reducere med 70% i 2030. Det betyder at vi i kommunen skal spare ca. 47% CO2 fra 2018 til 2030.