Hvad er en klimaplan?

Sammen med 44 andre kommuner gik Hvidovre Kommune i november 2020 med i klimapartnerskabet ”DK2020”. Som led i deltagelsen skal kommunen udvikle en ambitiøs klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger både hvad angår tilpasning til klimaforandringerne og reduktioner i drivhusgasudledningen, hvor målet er at blive CO2-neutral i 2050.

KL indgik i juni 2020 et 3-årigt partnerskab med Realdania og regionerne om klimaprojektet ”DK2020 – for hele Danmark”. Den grønne tænketank CONCITO er fagligt sekretariat og videns partner for det treårige projekt.

Med ”DK2020 – for hele Danmark” inviteres alle landets kommuner til at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden, C40-byerne. Der findes allerede 20 kommuner som er ambitiøse på klimadagsordenen og er blevet færdige med klimaplanerne.
Et af Hvidovre Kommunes delmål er at bidrage til den nationale målsætning om 70% reduktion af klimagasser i 2030 i forhold til 1990. Det gælder for kommunen som geografisk område, ikke kun kommunens egne aktiviteter.

Klimaplanens mål er at blive klimaneutral i 2045, så på langt sigt skal vi arbejde for, at der ikke udledes flere drivhusgasser, end der kan blive lagret.

Du kan læse mere om DK2020 klimapartnerskabet på