Ideer til virksomheder

Luk alle
Åbn alle

Vil din virksomhed være grøn og spare CO2

Den 3. juni blev der afholdt et virtuelt virksomhedsmøde, hvor alle virksomheder i Hvidovre Kommune var inviteret til at høre mere om mulighederne at fremtidssikre deres virksomhed og spare CO2. Der var inviteret virksomheder til at fortælle om deres egen grønne omstilling, for at inspirere jer til at komme i gang med jeres egen plan. Vil du fremtidssikre din virksomhed, er klimaindsatsen ikke til at komme udenom.

Sammen skal vi reducere CO2-udledningerne i Hvidovre med 70 % i 2030. Det langsigtede mål er at blive CO2-neutral i 2050 for at løfte vores del af ansvaret for at begrænse klimaforandringer og sikre en bæredygtig udvikling af hele samfundet.

De ambitiøse målsætninger kan kun nås, hvis vi alle gør en indsats. Og det kan faktisk også betale sig.

Hvidovre Kommune vil lave en klimaplan for at holde regnskab med, at vi når målene. På mødet vil vi fortælle om status for CO2-udledningen og arbejdet med klimaplanen og give et indblik i, hvordan virksomheder kan styrke konkurrenceevnen ved at arbejde med CO2-reduktioner.

Vi har også brug for dine input og idéer til, hvordan klimaplanen kan blive relevant for dig og din virksomhed.

Hvilke tiltag skal vi starte med? Og hvad skal der til, for at din virksomhed bliver klar til fremtidens klimakrav?

Programmet for aftenen kan du se her: 
Moderator Centerchef Jakob Karlshøj, centerchef for Plan og Miljø i Hvidovre Kommune

  • Velkomst og introduktion til Hvidovre Kommunes arbejde med klimaplan: Borgmester Helle Adelborg.
  • CO2-status i Hvidovre Kommune: Charlotte von Hessberg, miljømedarbejder i Hvidovre Kommune.
  • Hvordan kan det være en god forretning at arbejde med CO2-reduktioner: Mohammad Ali Al-karagholi, adm. direktør, Nordic Transport & Logistics.
  • Som leverandør skal du mindske CO2: Ida Meulengracht Ginsborg, konsulent for bæredygtige indkøb, Københavns Kommune.
  • Hvordan kan virksomhederne blive aktive medspillere i realiseringen af klimaplanen? Oplæg ved Pimmie Cordova Schultz om klimapartnerskaber, Viegand Maagøe. Spørgsmål og dialog styret af moderator Jakob Karlshøj.
  • Afrunding og næste skridt: Borgmester Helle Adelborg.

 

Her finder du videoer fra onlinemødet: